TK EK SPOLU v €
Motocykel kategória L 40,00 € 40,00 €
Osobné Bez-kat (M1,N1) 45,00 € 45,00 € 90,00 €
Osbné Rkat, Diesel (M1,N1) 45,00 € 45,00 € 90,00 €
Osobné OBD (DIesel, R-kat) (M1,N1) 45,00 € 45,00 € 90,00 €
Osobné + LPG (M1, N1) 50,00 € 50,00 € 100,00 €
Nákladné N2, N3, M2, M3, Traktor nad 40km, PS 70,00 € 60,00 € 130,00 €
Príves O2 + príves traktorový do 1,5 t. 45,00 € 45,00 €
Príves O3-O4, traktorový nad 1.5 t. 60,00 € 60,00 €
Traktor nad 40km / 1.hod.
Traktor do 40km / 1 hod. 70,00 € 70,00 € 140,00 €
Autobus (M2, M3) 70,00 € 60,00 € 130,00 €
Zváštna TK F - značky 110,00 € 110,00 €
Zvláštna TK - osobné (M1, N1) ; (O1-O4) 30,00 € 30,00 €
Zvláštna TK - nákladné (M2, N2) 40,00 € 40,00 €
Administratívna kontrola 15,00 € 15,00 € 30,00 €
Opakovaná TK - (M1, N1); (O1 - 2) 30,00 € 30,00 €
Opakovaná TK - Traktor 40,00 € 40,00 €
Opakovaná TK - (N 2-3, M 2-3) 40,00 € 40,00 €
Opakovaná TK - (O 3-4, R 3-4) 40,00 € 40,00 €

 

 

TK EK SPOLU v €
Osobné R-kat., Diesel, Bez-kat - DOVOZ 45,00 € 45,00 € 90,00 €
Osobné OBD (Diesel, R-kat) - DOVOZ 50,00 € 45,00 € 95,00 €
Osobné LPG - DOVOZ 50,00 € 50,00 € 100,00 €
Motocykel TK - DOVOZ 40,00 € 40,00 €
O2- príves TK - DOVOZ 50,00 € 50,00 €
O3-O4 - príves TK - DOVOZ 65,00 € 65,00 €
Traktor, PS, - DOVOZ 70,00 € 70,00 € 140,00 €
Nákladné (N2-N3, M2-M3) - DOVOZ 70,00 € 60,00 € 130,00 €
Nízkoemisná plaketa 20,00 € 20,00 €